PLUFOR

6 ingrediënten als basis voor mijn Brain & Body Boost-methode

Ik blijf me verdiepen in allerhande methodes. De ene leidt me naar een volgende. 
Zo ontdek ik steeds andere inzichten, oefeningen en achtergrondinformatie.

Maar het ontwikkelen van de Brain & Body Boost-methode startte met deze 6.

1 – Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration (MNRI)

Een heel gamma aan reflexen zorgen ervoor dat we ontwikkelen. We leren rollen, kruipen en stappen. Maar ook onszelf opvangen en de omgeving scannen op mogelijk gevaar.

Die reflexmatige houdingen en bewegingen hebben we als volwassene nog steeds nodig. In bedreigende situaties komen ze op de voorgrond. Zodat we met zo weinig mogelijk kleerscheuren ontkomen.

Blijven de reflexen te veel op de voorgrond staan dan beperken ze de bewegingsvrijheid. Fysiek, maar ook mentaal.

Level 3 van het Brain & Body Boost-traject focust op het weer tot rust brengen van deze reflexen. Zodat je bewegingsruimte vergroot. En je in volledige vrijheid kan kiezen hoe jij in het leven staat.

2 – Anat Baniel Methode (ABM)

De eerste methode waar ik mee werkte, was MNRI. Ik boekte zelf verbazend snel vooruitgang. Maar de laatste restjes herstel bleven uit.

Mijn verhaal >

Tot ik aan de slag ging met ABM. Een methode waar je opnieuw leert om moeiteloos te bewegen. Met eenvoudige bewegingen zoals rollen of tot zit komen ontdek je hoe jouw lichaam als een geheel beweegt. Zonder veel kracht.

Zo word je bewuster van je lichaam en de spanningen die je opbouwt. Je kan gemakkelijker loslaten en anticiperen. Ook in je hoofd.

En dat staat in level 1 en level 2 op de voorgrond.

3 – Brain Gym

Met eenvoudige bewegingen haal je de spanning uit het lichaam en het hoofd. Te vergelijken met ABM en MNRI, maar minder diepgaand.

Ik volgde een specifieke module van Brain Gym, waar de ogen in de schijnwerpers staan. Door de stress op de ogen te verminderen, verandert je kijk. Letterlijk, maar ook figuurlijk.

Na deze module zag ik plots meer kleur en had ik mijn zonnebril minder vaak nodig. En ook in mijn hoofd was alles helderder.

De samenwerking van de zintuigen komt vooral aan bod in level 4.

4 – Johansen Individuele Auditieve Stimulatie

Heel wat mensen hebben last van gevoeligheid voor bepaalde geluiden. Ze zijn dan snel overprikkeld en vermijden het liefst rumoerige plaatsen.

Maar ook het omgekeerde komt vaak voor: sommige klanken onvoldoende horen. Wat gesprekken volgen lastig maakt. 

Bij klachten die te maken hebben met het gehoor neem ik een audiogram af. Tijdens de cursus J-IAS leerde ik deze te interpreteren. En vooral te kijken waar de oorzaak ligt van de onder- of overgevoeligheid.

Specifieke modules van MNRI werken in op auditieve verwerking. Waardoor je niet enkel optimaler hoort, maar ook een groter gevoel van veiligheid krijgt.

5 – Natural Movement Fitness

Eens je vrij en vloeiend kan bewegen, kan je inzetten op evenwicht en coördinatie. Als je lange tijd vastzat in bepaalde bewegingspatronen heb je je volledige potentieel nog niet kunnen benutten.

Door patronen te gebruiken die van nature in ons zitten, ontdek je hoe je moeiteloos je grenzen kan verleggen. Zo verklein je de kans op overbelasting of een ‘verkeerde’ beweging.

In level 4 leer je opnieuw kruipen, springen en stappen. Maar op zo’n manier dat je geen onnodige energie verspilt. Die hou je beter over voor meer nuttige zaken.

6 – Dorn Therapie

Deze methode lijkt het meest op mijn oorspronkelijke opleiding, namelijk kinesitherapie. Het onderliggende idee is dat mentale of emotionele spanningen zich vastzetten in het lichaam. Bepaalde gewrichten gaan scheef staan. Door ze terug recht te zetten, geef je wat er in je hoofd speelt ook een plaats.

Je denkt nu misschien aan ‘kraken’. Toch werkt deze methode op een zachte manier. Zo krijgt het lichaam de tijd om zichzelf aan te passen en is er geen plotse overgang. Het effect zet zich daardoor beter en langdurig vast.

Kijken welke specifieke lichaamsdelen aandacht nodig hebben, gebeurt in level 1.